Správa súladov

Samoregistrácia v organizácii

59

Údaje zamestnanca

Ak nemá zamestnanec mailovú adresu, zapíšte adresu, kam budú prichádzať notifikácie, oznámenia alebo pokyny pre obnovenie hesla.
Vstupný pin slúži pre overenie identity pre jednoduché poučenia a oboznámenia.
Dátum narodenia zamestnanca - povinný údaj pre vydanie dokladu, alebo osvedčenia oprávňujúceho osobu na vstup
Nepovinný údaj